Lyčių lygybė

EUD yra pasiryžusi toliau siekti lyčių lygybės ir kovoti su daugialype ir tarpusavyje susijusia diskriminacija, nes vykdant bet kokią politinę, gebėjimų stiprinimo ir komunikacijos veiklą ypatingas dėmesys skiriamas kurčiųjų moterų ir mergaičių teisių skatinimui ir apsaugai.