Politika

Savo politine veikla siekiame užtikrinti, kad būtų visapusiškai ir prasmingai įgyvendinama JT neįgaliųjų teisių konvencija, 2021-2030 m. ES neįgaliųjų teisių strategija, Europos socialinių teisių ramstis ir kita ES lygmens politika, teisės aktai, strategijos ir iniciatyvos, kuriomis siekiama apsaugoti ir skatinti kurčiųjų teises ES.

Susiję straipsniai