Atsakomybės apribojimas

Interneto svetainė

Šioje svetainėje pateikiama informacija yra tik bendro pobūdžio informacija. Informaciją teikia Europos kurčiųjų sąjunga, ir nors mes stengiamės, kad informacija būtų atnaujinta ir teisinga, neteikiame jokių aiškių ar numanomų pareiškimų ar garantijų dėl svetainės išsamumo, tikslumo, patikimumo, tinkamumo ar prieinamumo, susijusių su svetainėje esančia informacija, produktais, paslaugomis ar susijusiais grafiniais elementais. Todėl bet kokiu tokios informacijos naudojimu pasitikite tik savo rizika.

Jokiu būdu nebūsime atsakingi už bet kokius nuostolius ar žalą, įskaitant, bet neapsiribojant, netiesioginius ar netiesioginius nuostolius ar žalą, arba bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl duomenų ar pelno praradimo dėl šios svetainės naudojimo arba su ja susijusią.

Šioje svetainėje galite rasti nuorodas į kitas svetaines, kurių EUD nekontroliuoja. Mes nekontroliuojame šių svetainių pobūdžio, turinio ir prieinamumo. Bet kokių nuorodų pateikimas nebūtinai reiškia, kad jos yra rekomenduojamos arba kad jose išreikštos nuomonės yra patvirtinamos.

Dedamos visos pastangos, kad svetainė veiktų sklandžiai. Tačiau EUD neprisiima jokios atsakomybės ir neatsako už tai, kad svetainė laikinai nebus pasiekiama dėl nuo mūsų nepriklausančių techninių priežasčių.

El. paštas

Šiame el. laiške (įskaitant priedus) pateikta informacija yra konfidenciali ir skirta tik pirmiau išvardytiems adresatams. Jei nesate adresatas, pranešama, kad šios informacijos negalima atskleisti, atgaminti ar naudoti jums ar bet kuriam trečiajam asmeniui. Jei šį el. laišką gavote per klaidą, prašome nedelsiant pranešti siuntėjui ir ištrinti el. pašto adresą iš savo kompiuterio.