Europos elektroninių ryšių kodeksas (EECC)

EECC nustato ES lygmens teisinę sistemą, skirtą koordinuoti nacionalinius teisės aktus, susijusius su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis:

  • telefonijos paslaugos

  • bendra Europos

  • skubios pagalbos telefono numeris "112".

  • pagrindinę interneto prieigą, kurią ES šalys dabar turi laikyti universalia paslauga.

 

EECC tikslas - užtikrinti, kad galutiniams vartotojams būtų teikiamos tokios elektroninių ryšių paslaugos:

  • geros kokybės

  • už prieinamą kainą

  • viešai prieinama

 

Svarbiausia, EECC taip pat siekiama užtikrinti, kad galutiniai neįgalūs vartotojai galėtų naudotis šiomis paslaugomis ir rinktis jas lygiai su kitais asmenimis.