Seminarai

EUD organizuoja seminarus, skirtus nacionalinių kurčiųjų asociacijų gebėjimams ugdyti ir didinti, informuoti apie ES lygmens politiką, teisės aktus ir iniciatyvas, kad jos galėtų aktyviai dalyvauti įgyvendinant ES lygmens iniciatyvas nacionaliniu ir vietos lygmeniu, taip pat gauti ir panaudoti ES lygmens finansavimą.