Seminarier

EUD anordnar seminarier för att bygga upp och öka kapaciteten hos de nationella dövföreningarna och informera om politik, lagstiftning och initiativ på EU-nivå så att de aktivt kan delta i genomförandet av EU-initiativ på nationell och lokal nivå samt få tillgång till och utnyttja EU-finansiering.