Niets over ons zonder ons.

Niets over ons zonder ons.

  • Neem contact op met

Hoorzitting van het Vlaams Parlement over het idee om een "Tweetalig onderwijssysteem via Vlaamse Gebarentaal en Nederlands" te creëren.

Flemish Parliament’s hearing addressing the idea of creating a ’Two language education system via Flemish Sign Language and Dutch’

On the 25th of January, our Executive Director, Mark Wheatley attended the Flemish Parliament’s hearing addressing the idea of creating a ’Two language education system via Flemish Sign Language and Dutch’.

The presentation during the hearing was led by a representative of the VGT (Flemish Sign Language) advisory committee, Dr Maartje De Meulder and a representative of the Flemish Association of the Deaf, Marieke Kusters.

The goal of this hearing was to discuss the idea of setting up two language settings in regular schools that teach deaf and hearing children in Flemish Sign Language and Dutch.

The members of the Commission for Culture and Education of the Flemish Parliament were present to participate in the discussion. They also asked questions regarding the current state of the education system for deaf children in Flanders. Furthermore, they explored the possibility of financing a trial period of setting up a two language system in an existing school in Flanders.

We will update you on further developments in this regard.

The hearing was live-streamed. You can find the recording here:

The PowerPoint presentation given during the hearing is available here:

https://www.vlaamsparlement.be/bestanden/Documenten/presentatie-onderwijs-vgt-ned-20180125.pdf

Alle publicaties van 2022 - 2026 worden medegefinancierd door en geproduceerd in het kader van het programma Burgers, gelijkheid, rechten en waarden (CERV) van de Europese Commissie.

De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie of het CERV-programma van de Europese Commissie. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende autoriteit kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.

Deel dit artikel...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Verwante artikelen

nl_NLNederlands
Ga naar de inhoud