Slovakia

Slovakia

Asociácia Nepočujúcich Slovenska (ANEPS) 
Slovak Association of the Deaf

Slovakia

Information and facts about Slovakia and Slovak Association of the Deaf:

Założone: 7 October 2006 (from 1991 under name Slovak union of hearing impaired)
Pełnoprawny członek EUD od: 2005

Przewodniczący: Jana Filipová
Wiceprezes:

Członek zarządu:
Członek zarządu:
Członek zarządu:

Język migowy: Slovnik Posunkovej Reci
Abbreviation: N/A

Liczba użytkowników Głuchego Języka Migowego: 15,000
Liczba pracujących tłumaczy języka migowego: 35

Konwencja: Signature 26 September 2007
Ratyfikacja: 26 May 2010

Protokół Fakultatywny: Signature 26 September 2007
Ratyfikacja: 26 May 2010

Kálov 17
010 01 Žilina
Slovakia

Email: [email protected]
Phone: (+421) 908 436 721
Strona internetowa: www.aneps.sk