Slovakia

Slovakien

Asociácia Nepočujúcich Slovenska (ANEPS) 
Slovakiska föreningen för döva

Slovakia

Information och fakta om Slovakien och Slovakiska dövförbundet:

Inrättad: 7 oktober 2006 (från 1991 under namnet Slovak Union of Hearing Impaired)
Fullvärdig medlem i EUD sedan: 2005

Ordförande: Jana Barčák Filipová
Vice ordförande:

Styrelseledamot:
Styrelseledamot:
Styrelseledamot:

Teckenspråk: Slovnik Posunkovej Reci
Förkortning: N/A

Antal användare av dövt teckenspråk: 15,000
Antal arbetande teckenspråkstolkar: 35

Konventionen: Underskrift 26 september 2007
Ratificering: 26 maj 2010

Frivilligt protokoll: Underskrift 26 september 2007
Ratificering: 26 maj 2010

Kálov 17
010 01 Žilina
Slovakien

E-post: [email protected]
Telefon: (+421) 908 436 721
Webbplats: www.aneps.sk