Slovakia

Slovaška

Asociácia Nepočujúcich Slovencev (ANEPS) 
Slovaško združenje gluhih

Slovakia

Informacije in dejstva o Slovaški in Slovaški zvezi gluhih:

Ustanovljeno: 7. oktober 2006 (od leta 1991 pod imenom Slovaška zveza oseb z okvaro sluha)
Odkar je polnopravni član EUD: 2005

Predsednik: Jana Barčák Filipová
Podpredsednik:

Član upravnega odbora:
Član upravnega odbora:
Član upravnega odbora:

Znakovni jezik: Slovnik Posunkovej Reci
Okrajšava: NI RELEVANTNO

Število gluhih uporabnikov znakovnega jezika: 15,000
Število zaposlenih tolmačev znakovnega jezika: 35

Konvencija: Podpis 26. september 2007
Ratifikacija: 26. maj 2010

Izbirni protokol: Podpis 26. september 2007
Ratifikacija: 26. maj 2010

Kálov 17
010 01 Žilina
Slovaška

Elektronska pošta: [email protected]
Telefon: (+421) 908 436 721
Spletna stran: www.aneps.sk