DOHOVOR OSN O PRÁVACH OSÔB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Cieľom EUD je zabezpečiť, aby sa Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UN CRPD) zmysluplne uplatňoval na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni pre nepočujúce osoby v EÚ.

Súvisiace články