KONVENCIJA ZN O PRAVICAH INVALIDOV

Cilj EUD je zagotoviti, da se Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov (UN CRPD) smiselno izvaja na ravni EU in nacionalni ravni za gluhe osebe v EU.

Sorodni članki