FN:S KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR BARN OCH UNGA

EUD syftar till att se till att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning genomförs på ett meningsfullt sätt på EU-nivå och nationell nivå för döva personer i EU.

Relaterade artiklar