ES tiesību akti par pieejamību

EUD iestājas par lielāku un labāku pieejamību ES un uzrauga iepriekš pieņemto ES līmeņa tiesību aktu par pieejamību: Eiropas Pieejamības akta, Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas, ES Elektronisko sakaru kodeksa nedzirdīgām personām īstenošanu un transponēšanu valstu līmenī.

Saistītie raksti