Законодателство на ЕС за достъпност

EUD се застъпва за по-голяма и по-добра достъпност в ЕС и следи за прилагането и транспонирането на национално ниво на приетите преди това закони за достъпност на ниво ЕС: Европейския акт за достъпност, Директивата за аудио-визуалните медийни услуги, Кодекса на ЕС за електронните съобщения за глухи хора.

Свързани статии