Законодателство на ЕС за достъпност

EUD се застъпва за по-голяма и по-добра достъпност в ЕС и следи за прилагането и транспонирането на национално ниво на приетите преди това закони за достъпност на ниво ЕС: Европейския акт за достъпност, Директивата за аудио-визуалните медийни услуги, Кодекса на ЕС за електронните съобщения за глухи хора.

Свързани статии

Специалният докладчик на ООН за правата на хората с увреждания, г-н Джерард Куин, публикува доклада си от посещението си в Европейския съюз

Миналия месец, през февруари 2023 г., специалният докладчик на ООН за правата на хората с увреждания, г-н Джерард