Νομοθεσία της ΕΕ για την προσβασιμότητα

EUD advocates for more and better accessibility in the EU and monitors the implementation and transposition of the previously adopted EU level accessibility legislation: the European Accessibility Act, the Audio-Visual Media Services Directive, the EU Electronic Communications Code for deaf persons at national level.

Σχετικά άρθρα

Katrin Langensiepen

Έκθεση της ευρωβουλευτού Katrin Langensiepen - Προσβάσιμο Κέντρο της ΕΕ για τη στήριξη των πολιτικών προσβασιμότητας στην εσωτερική αγορά της ΕΕ (2022/2013(INI))

Τον Ιούλιο του 2022, το μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (MEP), Katrin Langensiepen (Συμμαχία 90/Οι Πράσινοι), ηγήθηκε μιας