Νομοθεσία της ΕΕ για την προσβασιμότητα

EUD advocates for more and better accessibility in the EU and monitors the implementation and transposition of the previously adopted EU level accessibility legislation: the European Accessibility Act, the Audio-Visual Media Services Directive, the EU Electronic Communications Code for deaf persons at national level.

Σχετικά άρθρα