Nimic despre noi fără noi.

Nimic despre noi fără noi.

  • Contactați

Termenul limită pentru perioada de transpunere a CEA a fost depășit de multe state membre ale UE

Demonstration: Accessibility? Act!

Actul european privind accesibilitatea (AEA) este un act legislativ esențial pentru consolidarea drepturilor persoanelor cu handicap de a avea acces egal la servicii și produse în UE. Acesta stabilește cerințe minime de accesibilitate la nivelul UE pentru anumite servicii și produse disponibile pe piața internă a UE. Deși EAA introduce cerințe semnificative în materie de accesibilitate, a fost stabilită o perioadă de transpunere în care statele membre trebuiau să pună în aplicare această lege la nivel național. Termenul de transpunere a fost 28 iunie 2022. În consecință, având în vedere că termenul a expirat deja, toate statele membre ale UE ar fi trebuit să ia măsuri pentru a transpune CEA în legislația lor națională. Cu toate acestea, în mod dezamăgitor, acest lucru nu este în totalitate așa. De fapt, doar 11 state membre au luat unele măsuri - Belgia, Danemarca, Germania, Estonia, Croația, Italia, Letonia, Malta, Austria, România și Finlanda. Pentru o conformitate deplină cu CDPD a ONU, este necesară o transpunere mai ambițioasă a AEM la nivel național pentru toate statele membre. 

Pentru acele state membre care nu au respectat termenul de transpunere, și anume Bulgaria, Cehia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Cipru, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Slovenia, Slovacia și Suedia, EUD solicită asociațiilor naționale ale surzilor să ia măsuri imediate în consecință. De exemplu, prin contactarea guvernelor respective pentru a le informa cu privire la termenul de transpunere ratat și la necesitatea de a pune în aplicare cu prioritate măsuri de consolidare a CEA în contextul național. Măsurile ar putea include susținerea extinderii domeniului de aplicare a produselor și serviciilor acoperite, precum și crearea de alianțe pentru a coordona această activitate.  
 
O importanță deosebită în cadrul CEA, pentru susținerea Asociațiilor Naționale ale Surzilor, se regăsește la articolul 4, care prevede că statele membre trebuie să se asigure că răspunsul la comunicațiile de urgență la numărul unic european de urgență "112" de către cel mai adecvat PSAP respectă cerințele specifice de accesibilitate stabilite în secțiunea V din anexa I, în modul cel mai potrivit pentru organizarea națională a sistemelor de urgență.1 Cerințele specifice de accesibilitate din secțiunea V din anexa 1 prevăd că se răspunde la apelurile la 112 "utilizând aceleași mijloace de comunicare ca și cele primite, și anume utilizând voce și text sincronizat (inclusiv text în timp real) sau, în cazul în care se furnizează imagini video, voce, text (inclusiv text în timp real) și imagini video sincronizate ca o conversație totală." În acest fel, cerințele de accesibilitate ale serviciului 112, care este vital, devin inclusive pentru persoanele surde în temeiul EAA. Cu toate acestea, este important de subliniat faptul că, în conformitate cu articolul 31 din CEA, termenul limită de transpunere a cerințelor prevăzute la articolul 4 este 28 iunie 2027. În consecință, statele membre au la dispoziție o perioadă mai lungă pentru a transpune această cerință la nivel național decât pentru celelalte cerințe.

Toate publicațiile din perioada 2022 - 2026 sunt cofinanțate și realizate în cadrul Programului Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori (CERV) al Comisiei Europene.

Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă în mod necesar cele ale Uniunii Europene sau ale Programului CERV al Comisiei Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă finanțarea nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.

Împărtășiți acest articol...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Articole conexe

ro_RORomână
Treci la conținut