Ei mitään meistä ilman meitä.

Ei mitään meistä ilman meitä.

  • Ota yhteyttä

Useat EU:n jäsenvaltiot eivät ole noudattaneet maatalouden taloustilien saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä asetettua määräaikaa.

Demonstration: Accessibility? Act!

Euroopan esteettömyyslaki on keskeinen säädös, jolla vahvistetaan vammaisten henkilöiden oikeuksia saada palveluja ja tuotteita yhdenvertaisesti käyttöönsä EU:ssa. Siinä asetetaan EU:n laajuiset esteettömyyden vähimmäisvaatimukset tietyille EU:n sisämarkkinoilla saatavilla oleville palveluille ja tuotteille. Vaikka EAA:lla otetaan käyttöön merkittäviä esteettömyysvaatimuksia, asetettiin määräaika, jonka aikana jäsenvaltioiden oli pantava laki täytäntöön kansallisella tasolla. Määräaika saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä oli 28. kesäkuuta 2022. Koska määräaika on jo kulunut, kaikkien EU:n jäsenvaltioiden olisi näin ollen pitänyt ryhtyä toimenpiteisiin saattaakseen ETA-sopimuksen osaksi kansallista lainsäädäntöään. Valitettavasti näin ei kuitenkaan täysin ole tapahtunut. Itse asiassa vain 11 jäsenvaltiota - Belgia, Tanska, Saksa, Viro, Kroatia, Italia, Latvia, Malta, Itävalta, Kroatia, Malta, Romania, Suomi ja Romania - on toteuttanut joitakin toimenpiteitä. Jotta YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaa yleissopimusta noudatettaisiin täysimääräisesti, kaikkien jäsenvaltioiden on saatettava ETA:n säännökset kunnianhimoisemmin osaksi kansallista lainsäädäntöään. 

Niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät ole noudattaneet määräaikaa, eli Bulgarian, Tšekin, Irlannin, Kreikan, Espanjan, Ranskan, Kyproksen, Liettuan, Luxemburgin, Unkarin, Alankomaiden, Puolan, Portugalin, Slovenian, Slovakian ja Ruotsin osalta EUD kehottaa kuurojen kansallisia järjestöjä ryhtymään välittömästi toimiin. Esimerkiksi ottamalla yhteyttä omiin hallituksiinsa ja ilmoittamalla niille, että määräaikaa, johon mennessä direktiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä, ei ole noudatettu ja että on tarpeen toteuttaa ensisijaisesti toimenpiteitä, joilla vahvistetaan eurooppalaista toimintasuunnitelmaa kansallisessa kontekstissa. Toimenpiteisiin voisi kuulua kannattaminen katettujen tuotteiden ja palvelujen soveltamisalan laajentamiseksi sekä liittoutumien luominen tämän työn koordinoimiseksi.  
 
Erityisen tärkeää kuurojen kansallisten järjestöjen edunvalvonnan kannalta on 4 artikla, jossa edellytetään, että jäsenvaltiot varmistavat, että sopivimman hätäkeskuspalvelupisteen vastatessa hätäpuheluihin yhteiseen eurooppalaiseen hätänumeroon 112 on noudatettava liitteessä I olevassa V jaksossa esitettyjä erityisiä esteettömyysvaatimuksia tavalla, joka soveltuu parhaiten hätäjärjestelmien kansalliseen organisaatioon.1 Tämä artikla on tärkeä myös kuurojen kansallisten järjestöjen edunvalvonnan kannalta. Liitteessä I olevan V jakson erityisten esteettömyysvaatimusten mukaan 112-puheluihin on vastattava "käyttäen samaa viestintävälinettä kuin vastaanotettuihin puheluihin eli käyttämällä synkronoitua ääntä ja tekstiä (myös reaaliaikaista tekstiä) tai, jos tarjolla on videokuvaa, synkronoitua puhetta, tekstiä (myös reaaliaikaista tekstiä) ja videokuvaa, jotka on synkronoitu kokonaiskeskusteluksi". Tällä tavoin elintärkeän 112-palvelun esteettömyysvaatimuksista tehdään kuurojen henkilöiden kannalta kattavia Euroopan laajuisen toimintasuunnitelman mukaisesti. On kuitenkin tärkeää korostaa, että Euroopan ympäristösopimuksen 31 artiklan mukaan 4 artiklan mukaisten vaatimusten täytäntöönpanon määräaika on 28. kesäkuuta 2027. Näin ollen jäsenvaltioilla on pidempi määräaika tämän vaatimuksen saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä kuin muiden vaatimusten osalta.

Kaikki vuosien 2022-2026 julkaisut ovat Euroopan komission Kansalaiset, tasa-arvo, oikeudet ja arvot (CERV) -ohjelman yhteisrahoittamia ja tuottamia.

Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin vain kirjoittajan (kirjoittajien) omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan komission CERV-ohjelman näkemyksiä ja mielipiteitä. Euroopan unioni tai tuen myöntävä viranomainen eivät ole vastuussa niistä.

Jaa tämä artikkeli...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Sähköposti

Aiheeseen liittyvät artikkelit

fiSuomi
Siirry sisältöön