Nekas par mums bez mums.

Nekas par mums bez mums.

  • Sazinieties ar

Daudzas ES dalībvalstis ir nokavējušas EPL transponēšanas termiņu.

Demonstration: Accessibility? Act!

Eiropas Pieejamības akts (EAA) ir galvenais tiesību akts, kas stiprina personu ar invaliditāti tiesības uz vienlīdzīgu piekļuvi pakalpojumiem un produktiem ES. Tajā ir noteiktas ES mēroga minimālās pieejamības prasības dažiem pakalpojumiem un produktiem, kas pieejami ES iekšējā tirgū. Lai gan ar EPL ir ieviestas būtiskas pieejamības prasības, tika noteikts transponēšanas periods, kura laikā dalībvalstīm šis tiesību akts bija jāievieš valsts līmenī. Transponēšanas termiņš bija 2022. gada 28. jūnijs. Attiecīgi, tā kā termiņš jau ir pagājis, visām ES dalībvalstīm bija jāveic pasākumi, lai transponētu EPL savos tiesību aktos. Tomēr, diemžēl, tas tā pilnībā nav noticis. Patiesībā tikai 11 dalībvalstis ir veikušas dažus pasākumus - Beļģija, Dānija, Vācija, Igaunija, Horvātija, Itālija, Latvija, Malta, Austrija, Rumānija, Austrija, Somija un Vācija. Lai panāktu pilnīgu atbilstību ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām, visām dalībvalstīm ir jāveic vērienīgāka EEZ transponēšana valsts līmenī. 

Tajās dalībvalstīs, kuras ir nokavējušas transponēšanas termiņu, proti, Bulgārijā, Čehijā, Īrijā, Grieķijā, Spānijā, Francijā, Kiprā, Lietuvā, Luksemburgā, Ungārijā, Nīderlandē, Polijā, Portugālē, Slovēnijā, Slovākijā, Ungārijā un Zviedrijā, EUD aicina attiecīgās nedzirdīgo valstu asociācijas nekavējoties attiecīgi rīkoties. Piemēram, sazinoties ar savām attiecīgajām valdībām, lai informētu tās par transponēšanas termiņa nokavējumu un nepieciešamību prioritārā kārtā īstenot pasākumus, lai stiprinātu EAA valsts kontekstā. Pasākumi varētu ietvert atbalstu, lai paplašinātu aptverto produktu un pakalpojumu klāstu, kā arī apvienību veidošanu, lai koordinētu šo darbu.  
 
Īpaša nozīme EAA, lai atbalstītu nedzirdīgo nacionālās asociācijas, ir 4. pantā, kurā noteikts, ka dalībvalstīm jānodrošina, lai neatliekamās palīdzības dienestu atbildēšana uz neatliekamās palīdzības zvaniem uz vienoto Eiropas neatliekamās palīdzības numuru "112", ko veic vispiemērotākais ĀIC, atbilstu īpašajām pieejamības prasībām, kas izklāstītas I pielikuma V iedaļā, tādā veidā, kas vislabāk atbilst valsts neatliekamās palīdzības sistēmu organizācijai.1 Īpašās pieejamības prasības 1. pielikuma V iedaļā nosaka, ka uz zvaniem uz numuru "112" jāatbild, "izmantojot tos pašus saziņas līdzekļus, ko saņem, proti, izmantojot sinhronizētu balsi un tekstu (tostarp reāllaika tekstu) vai, ja tiek nodrošināts video, balsi, tekstu (tostarp reāllaika tekstu) un video, kas sinhronizēti kā kopējā saruna". Šādā veidā saskaņā ar EPL uz pakalpojuma 112 pieejamības prasībām tiek attiecinātas arī nedzirdīgas personas. Tomēr ir svarīgi uzsvērt, ka saskaņā ar EPL 31. pantu 4. pantā noteikto prasību transponēšanas termiņš ir 2027. gada 28. jūnijs. Līdz ar to dalībvalstīm ir ilgāks termiņš šīs prasības transponēšanai valsts līmenī nekā citu prasību transponēšanai.

Visas 2022.-2026. gada publikācijas ir līdzfinansētas un sagatavotas Eiropas Komisijas programmas "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" (CERV) ietvaros.

Tomēr paustie viedokļi un uzskati ir tikai un vienīgi autora(-u) viedokļi, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Komisijas CERV programmas viedokļus un uzskatus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem nevar uzņemties atbildību.

Kopīgojiet šo rakstu...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-pasts

Saistītie raksti

lvLatviešu valoda
Pāriet uz saturu