Nič o nas brez nas.

Nič o nas brez nas.

  • Pišite na

EUD podaja povratne informacije o razpisu Komisije EU za zbiranje dokazov o kartici EU o invalidnosti

Med pobudami nove strategije za pravice invalidov (2021-2030) je cilj Evropske komisije vzpostaviti Evropska invalidska kartica (kartica) do konca leta 2023. Kartica bo temeljila na obstoječih ukrepih, kot sta pilotni projekt, ki je bil izveden v osmih državah članicah EU (Belgija, Ciper, Estonija, Finska, Italija, Malta, Romunija, Slovenija in Ciper), ter evropska parkirna kartica za invalide.

Evropska zveza gluhih (EUD) priznava pomen te pobude za gluho skupnost. Poleg koristi, ki jih kartica prinaša na področju kulture, športa in prostega časa, lahko postane pomembno orodje za zagotavljanje pravice do svobode gibanja vsem invalidom - tudi gluhim. Danes se ekonomsko aktivne gluhe osebe in gluhi učenci pri gibanju iz ene države članice EU v drugo srečujejo z več ovirami, saj njihov status invalidnosti v drugih državah morda ni enako priznan. To bi lahko pomenilo izgubo dostopa do storitev, kot je tolmačenje znakovnega jezika, in drugih ugodnosti za gluhe osebe v državi prihoda.
Glede na potencial evropske kartice ugodnosti za invalide je EUD v svojih povratnih informacijah na nedavni poziv Evropske komisije k predložitvi dokazov o kartici podal več priporočil. EUD priporoča, da:

- Evropska invalidska izkaznica bi morala omogočati priznavanje statusa invalida v različnih državah EU; gluhim osebam bi bilo treba priznati status gluhe osebe, kot ga je določila njihova matična država.

- Kartica bi morala zapolniti vrzel, ki jo je pustila Uredba 883/2004, in uskladiti sedanje invalidske dajatve, ki jih prejemajo ekonomsko aktivni invalidi, da bi bili skladni s Konvencijo ZN o pravicah invalidov; Uredba 883/2004 obravnava le dajatve za ekonomsko neaktivne invalide in ne vključuje delovno sposobnih invalidov, ki za enak dostop do trga dela potrebujejo ukrepe za dostopnost in razumno prilagoditev.

- Invalidi bi morali imeti možnost izbire, kaj se razkrije na kartici, vključno z vrsto njihove invalidnosti; ker je gluhota nevidna invalidnost, je za gluhe osebe pomembno, da imajo možnost izbire glede razkritja svoje invalidnosti. Tako bi gluhe osebe, ki za sporazumevanje ne uporabljajo govora, lažje navedle svojo invalidnost in dobile ustrezen dostop do potrebnih storitev in ukrepov.

- Kartico bi morale spremljati skupne evropske smernice o tem, kako zagotoviti dostopnost ali primerne prilagoditve za različne skupine invalidov; ker imajo države članice še naprej možnost izbire, kakšno pomoč in prilagoditve lahko zagotovijo osebam s kartico, bi bilo treba zagotoviti smernice glede vrste primernih prilagoditev in razpoložljivih ukrepov za dostopnost za posebne invalidnosti, kot je gluhota.

- Kartica bi morala razširiti sedanje ugodnosti; čeprav vključuje pomembne vidike življenja gluhih oseb - kulturo, prosti čas in šport -, bi morala kartica svoje ugodnosti še razširiti. Vključiti bi bilo treba na primer nacionalni, regionalni in lokalni javni prevoz, izobraževanje v programih mobilnosti EU, olajšave pri zaposlovanju v prehodni fazi za dostop do nacionalnega sistema nadomestil za invalidnost ob selitvi v tujino ter komercialne ugodnosti.

- Javni organ vsake države članice EU, ki se ukvarja z invalidnostjo, mora zagotoviti a) jasne in lahko dostopne informacije o tem, kako pridobiti dostop do kartice, in b) te informacije morajo biti na voljo v nacionalnih znakovnih jezikih države članice; postopek za pridobitev kartice mora biti v celoti dostopen. Za gluhe osebe to pomeni, da morajo biti vse informacije o kartici in o tem, kako jo pridobiti, v nacionalnem znakovnem jeziku. Poleg tega bi moralo biti tolmačenje v nacionalni znakovni jezik na voljo kadar koli med postopkom prijave ali v primeru vprašanj v zvezi s kartico.

Povratne informacije družbe EUD si lahko preberete na tem mestu. povezava.

Vse publikacije za obdobje 2022-2026 so sofinancirane in izdane v okviru programa Evropske komisije Državljani, enakost, pravice in vrednote (CERV).

Izražena stališča in mnenja so izključno mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali programa CERV Evropske komisije. Niti Evropska unija niti organ, ki dodeljuje sredstva, ne moreta biti odgovorna zanje.

Delite ta članek...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-pošta

Sorodni članki

sl_SISlovenščina
Preskoči na vsebino