Medsektorskost

EUD se zaveda raznolikosti skupnosti gluhih in je odgovorna za krepitev vloge marginaliziranih skupin. EUD zagotavlja, da so perspektive presečnosti v središču njenega dela, saj si močno prizadeva, da nihče ne bi ostal zadaj.