EUD

Evropska zveza gluhih (EUD), ki jo financira Evropska komisija, je edina nadnacionalna organizacija na ravni EU, ki na popolnoma dostopen način spodbuja vrednote EU in se zavzema za enakost gluhih, nediskriminacijo, sodelovanje ter polno in smiselno izvajanje človekovih pravic na ravni EU.

EUD si prizadeva vzpostaviti in vzdrževati dialog na ravni EU s sorodnimi institucijami in uradniki ter se pri tem posvetovati in sodelovati z nacionalnimi združenji gluhih, ki so njeni člani. EUD je polnopravna članica Evropskega invalidskega foruma (EDF) in regionalna sodelujoča članica Svetovne zveze gluhih (WFD), ki se ukvarja z vprašanji svetovnega pomena, ima pa tudi status udeleženca pri Svetu Evrope (SE).