Človekove pravice

Cilj EUD je doseči enakost in nediskriminacijo z varstvom človekovih pravic vseh gluhih oseb, zato si EUD prizadeva za smiselno spodbujanje, zaščito, spremljanje in ozaveščanje o človekovih pravicah vseh gluhih oseb v EU s svojo politiko, krepitvijo zmogljivosti in komunikacijo.

Sorodni članki