Προσωπικό

Frankie Picron

Frankie Picron

Εκτελεστικός Διευθυντής

Belgium

Πολιτική

Alexandre Bloxs

Διαχειριστής πολιτικής

Belgium

Charlotte Olhausen

Policy Officer

Ireland

Communication

David Hay

David Hay

Communication and Media Manager

United Kingdom

Έργα

Davy Van Landuyt

Davy Van Landuyt

Υπεύθυνος έργου

Belgium

Rehana Omardeen

Υπεύθυνος έργου