Αναθεωρημένη οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (AVMS)

Η οδηγία δημιουργεί ένα πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για τον συντονισμό της εθνικής νομοθεσίας για όλα τα οπτικοακουστικά μέσα, τόσο για τις παραδοσιακές τηλεοπτικές εκπομπές όσο και για τις υπηρεσίες κατά παραγγελία (για παράδειγμα, Netflix, Amazon Video, Now TV).

Καθορίζει απαιτήσεις σχετικά με πτυχές όπως η απαγόρευση της ρητορικής μίσους και των διακρίσεων λόγω αναπηρίας και άλλων λόγων, οι εμπορικές πληροφορίες στα τηλεοπτικά προγράμματα, η προστασία των ανηλίκων, η ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών φορέων που παρακολουθούν τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες και η προώθηση των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών παραγωγών. Το 2018 η ΕΕ επικαιροποίησε την AVMSD με αυστηρότερες απαιτήσεις για την προσβασιμότητα. Η EUD υποστηρίζει τακτικά τις ΕΑΑΔ όταν συνηγορούν υπέρ της φιλόδοξης και ισχυρής μεταφοράς και εφαρμογής της αναθεωρημένης AVMSD.

A screenshot of the EDF's webinar

Το διαδικτυακό σεμινάριο για τη μεταφορά της αναθεωρημένης οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (AVMSD)

Στις 6 Φεβρουαρίου η EUD παρακολούθησε το διαδικτυακό σεμινάριο για τη μεταφορά της αναθεωρημένης οδηγίας για τα οπτικοακουστικά μέσα