Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Η EUD αποτελείται από τα ακόλουθα δομικά όργανα: τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου προεδρεύει ο Πρόεδρος της EUD, και τη Γραμματεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε μέλη: έναν Πρόεδρο, έναν Αντιπρόεδρο και τρία τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε τέσσερα χρόνια, η Γενική Συνέλευση της EUD εκλέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνονται από τα Πλήρη Μέλη της EUD, τις Εθνικές Ενώσεις Κωφών (NADs). Τα εν ενεργεία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να επανεκλεγούν, εφόσον η NAD υποστηρίζει την υποψηφιότητά τους. Μετά την εκλογή τους, τα πέντε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνα για την από κοινού εποπτεία του έργου και των δραστηριοτήτων της EUD. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο ή ανάλογα με τις ανάγκες των εργασιών.

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της EUD εξελέγη στη Γενική Συνέλευση της EUD στη Μασσαλία το 2022. Οι επόμενες εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΔ θα πραγματοποιηθούν στη Γενική Συνέλευση του 2026 στην Κύπρο.

Sofia Isari

Πρόεδρος

Greece

Ronit Laquerrière-Leven

Αντιπρόεδρος

France

Paal Richard Peterson

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Norway

David Buxton

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

United Kingdom

Andy Van Hoorebeke

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Belgium