Ισότητα των φύλων

EUD is determined to keep advancing gender equality and tackling multiple and intersecting discrimination, as specific attention is paid to promote and protect the rights of deaf women and girls when conducting all policy, capacity-building, and communication activities.

Logo of European Disability Forum

Εκπαίδευση σχετικά με την υποβολή εκθέσεων στην Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW Committee)

Στις 25 Σεπτεμβρίου η EUD παρακολούθησε εικονική εκπαίδευση σχετικά με την υποβολή εκθέσεων στην Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών.