Πολιτική

Το έργο μας στον τομέα της πολιτικής αποσκοπεί στη διασφάλιση της πλήρους και ουσιαστικής εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, της στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030, του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και άλλων πολιτικών, νομοθετικών ρυθμίσεων, στρατηγικών και πρωτοβουλιών σε επίπεδο ΕΕ που αποσκοπούν στην προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων των κωφών στην ΕΕ.

Σχετικά άρθρα