Η οδηγία για την προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό

Η Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό ισχύει από τις 22 Δεκεμβρίου 2016 και παρέχει στα άτομα με αναπηρία καλύτερη πρόσβαση στους ιστότοπους και τις εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα των δημόσιων υπηρεσιών. Η ΕΕΔ υποστηρίζει τακτικά τις ΕΑΑ κατά την εποπτεία της εφαρμογής της οδηγίας.

Logo of European Disability Forum

Η EUD παρακολουθεί μια διαδικτυακή συζήτηση του ΕΤΑ σχετικά με την οδηγία για την προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό

Στις 23 Σεπτεμβρίου, η EUD παρακολούθησε μια διαδικτυακή συζήτηση σχετικά με την οδηγία για την προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό, η οποία διοργανώθηκε από το

Katrin Langensiepen

Η EUD συμμετέχει σε διαδικτυακό σεμινάριο που διοργανώνει η ευρωβουλευτής Katrin Langensiepen για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία

Στις 18 Νοεμβρίου, η EUD συμμετείχε στο διαδικτυακό σεμινάριο της ευρωβουλευτού Katrin Langensiepen σχετικά με την