Ομάδα εργασίας ΤΠΕ και προσβασιμότητας

Accessibility and ICT Working Group established in 2011 – focuses on the physical and digital accessibility of information and communication for deaf persons which is predominantly through national sign languages.  I will be responsible for facilitating the establishment of the Working group. We are looking for experts to contribute towards this working group! Contact us!

*Κάθε άτομο που διαμένει στην ΕΕ μπορεί να υποβάλει αίτηση, ανεξάρτητα από την ένταξή του στην Εθνική Ένωση Κωφών*.

Επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα: