Italy

Italy

Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi ETS-APS (ENS) Italian National Agency for the protection and assistance of the Deaf
Italy logo
Italy

Information and facts about Italy and Italian National Agency for the protection and assistance of the Deaf:

Įkurta: 1932
Visateisis EUD narys nuo tada: 1985

Pirmininkas: Angelo Raffaele Cagnazzo
Pirmininko pavaduotojas: Rosella Ottolini
Valdybos narys: Giuseppe Amorini
Valdybos narys: Marco Batresi
Valdybos narys: Annalisa Di Gioia
Valdybos narys: Camillo Galluccio
Valdybos narys: Angelo Quattrocchi

gestų kalba: Lingua dei Segni Italiana
Sutrumpinimas: LIS

Kurčiųjų gestų kalbos vartotojų skaičius: 40,000
Dirbančių gestų kalbos vertėjų skaičius: 200

Konvencija: Parašas 2007 m. kovo 30 d.
Ratifikavimas: 15 May 2009

Pasirenkamasis protokolas: Parašas 2007 m. kovo 30 d.
Ratifikavimas: 15 May 2009

Via Gregorio VII n.120
00165 Rome
Italy

El. paštas: [email protected]
El. paštas: [email protected]
Phone: (+39) 06 39 80 51

Contact of the National President of ENS Angelo Raffaele Cagnazzo
El. paštas: [email protected]
El. paštas: [email protected]
PEC: [email protected]

Interneto svetainė: www.ens.it