Niets over ons zonder ons.

Niets over ons zonder ons.

  • Neem contact op met

Op de Internationale Dag van de Gebarentalen 2022 roept de EUD de EU-instellingen op de nationale gebarentalen te erkennen als onderdeel van de meertalige EU.  

Internationale dag van de gebarentaal 2022

Op de Internationale Dag van de Gebarentaal 2022 deelt de EUD haar belangrijkste punten van zorg die zij benadrukt in haar Alternatief verslag aan het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap voor de tweede herziening van de Europese Unie.  

In het verslag benadrukt EUD dat nationale gebarentalen talen van de meertalige EU zijn en geen communicatiemiddelen/formats/middelen. Hoewel alle EU-lidstaten dit al hebben gedaan, heeft de EU zeer weinig actie ondernomen om ervoor te zorgen dat de nationale gebarentalen in de EU de status krijgen van volwaardige talen, die worden erkend als gelijkwaardige en gelijke talen als gesproken talen. De EUD benadrukt dat de EU actie moet ondernemen om ervoor te zorgen dat nationale gebarentalen de status van taal krijgen, om in overeenstemming te zijn met artikel 2 van het VN-Verdrag, dat gebarentalen op gelijke voet plaatst met gesproken talen. 

De EUD benadrukt ook dat volgens het VN-Verdrag, het gebruik van nationale gebarentalen in de EU moet worden aanvaard en vergemakkelijkt, en de EU moet de nationale gebarentalen erkennen en bevorderen en zorgen voor toegang tot professionele gebarentaaltolken. Hoewel er tot op heden enige vooruitgang is geboekt, is er meer actie op EU-niveau nodig. Het VN-Verdrag is het eerste internationale mensenrechteninstrument dat gebarentalen erkent als gelijkwaardig aan gesproken talen, en verplicht de verdragsluitende staten, waaronder de EU, het gebruik van nationale gebarentalen te bevorderen, te beschermen, te erkennen en te vergemakkelijken. In het verslag wijst de EUD erop dat de EU-instellingen weliswaar op ad-hocbasis vertolking in internationale gebarentaal bieden, nationale gebarentalen zijn bij de EU niet gewaarborgd. Om volledig toegankelijk te zijn voor doven, moet de EU voorzien in vertolking in de nationale gebarentalen want International Sign is slechts een communicatiemiddel, geen taal. 

EUD benadrukt dat, momenteel, alle EU-lidstaten hebben hun nationale gebarentalen op nationaal niveau erkend, maar de officiële gebarentalen van de EU-lidstaten worden nog niet erkend als officiële talen van de EU, en dit moet worden aangepakt bij de toekomstige naleving door de EU van het VN-Verdrag. Bovendien wijst de EUD erop dat de EU krachtens het VN-Verdrag niet alleen verplicht is het gebruik van nationale gebarentalen te bevorderen en te vergemakkelijken, maar ook de taalkundige identiteit van dovengemeenschappen, met inbegrip van de dovencultuur, moet bevorderen. 

Het volledige alternatieve verslag is te vinden op de website van het CRPD-comité

Alle publicaties van 2022 - 2026 worden medegefinancierd door en geproduceerd in het kader van het programma Burgers, gelijkheid, rechten en waarden (CERV) van de Europese Commissie.

De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie of het CERV-programma van de Europese Commissie. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende autoriteit kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.

Deel dit artikel...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Verwante artikelen

nl_NLNederlands
Ga naar de inhoud