EUD och EU

Genom sitt arbete strävar EUD efter att upprätta och upprätthålla en dialog på EU-nivå med de berörda institutionerna och tjänstemännen. Europeiska kommissionen och Europaparlamentet är EUD:s långvariga partner.

Relaterade artiklar