Niets over ons zonder ons.

Niets over ons zonder ons.

  • Neem contact op met

De EU-verkiezingen en personen met een handicap - Lancering van het 6e EOF-Mensenrechtenverslag over politieke participatie

EU-verkiezingen

Op 16de In mei 2022 organiseerde het Europees Gehandicaptenforum (EDF) een evenement ter lancering van zijn 6e verslag over de mensenrechten, waarin de rechten van personen met een handicap om te stemmen en zich kandidaat te stellen bij de EU-verkiezingen centraal staan. Het verslag onderzoekt en vergelijkt de juridische en praktische belemmeringen die personen met een handicap verhinderen hun politieke rechten uit te oefenen. Mevrouw Catherine Naughton, directeur van het EOF, opende het evenement, waarna een videotoespraak van de voorzitter van het Europees Parlement, mevrouw Roberta Metsola, werd afgespeeld. De voorzitter riep uit dat "het een schande is dat in 2022 de kieswetten van 14 lidstaten personen met een handicap niet toestaan te stemmen - dit is discriminatie."

De heer Armin Rabitsch, voorzitter van Elections-Watch.EU, gaf een presentatie met actuele informatie over de juridische en praktische belemmeringen om te stemmen en zich kandidaat te stellen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. De heer Rabitsch schetste de verschillende belemmeringen, maar legde ook uit dat er in de verschillende landen een aantal verschillende manieren zijn om te stemmen, zoals mobiele stembussen, stemmen per post in het land zelf en de mogelijkheid om van stembureau te veranderen of te kiezen. Sommige van deze mogelijkheden bestaan echter in verschillende landen en andere niet. Wat de volgende stappen betreft, prees de heer Rabitsch het verslag van het EOF en zei hij dat het een goede referentie is voor de komende debatten over de hervorming van het kiesstelsel op EU- en nationaal niveau.

Ten tweede presenteerde het hoofd beleid van het EOF, de heer Alejandro Moledo, verschillende maatregelen die zijn genomen om gelijke toegang en kansen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement te waarborgen, met de nadruk op toegankelijkheid, alternatieve manieren om te stemmen, stemgeheim en vrije keuze van hulp bij het stemmen. Wat de toegankelijkheid van de verkiezingsinformatie en -communicatie betreft, onderstreepte de heer Moledo dat er een algemeen gebrek is aan toegankelijkheid in gebarentalen en verschillende formaten zoals gemakkelijk te lezen en braille. Daarom zijn redelijke aanpassingen nodig om de toegankelijkheid van het gewone stemmen te waarborgen.

De aanbevelingen van het EOF omvatten het waarborgen van het actief en passief kiesrecht, ongeacht de handelingsbekwaamheid; het maximaliseren van de toegankelijkheid van de procedures, het materiaal en de faciliteiten van de verkiezingen; het voorzien in redelijke aanpassingen zodat personen met een handicap onafhankelijk en in het geheim kunnen stemmen; het waarborgen van de vrije keuze van bijstand; en het samenwerken met de DPO's om te beoordelen en te bepalen hoe de juridische en praktische belemmeringen kunnen worden opgelost.

Tot slot gaf mevrouw Irena Moozova, directeur Gelijkheid en burgerschap van de Unie bij DG JUST (directoraat-generaal Justitie en Consumenten) en voorzitter van het Europees netwerk voor verkiezingen, een overzicht van specifieke gevallen die de democratische rechten van personen met een handicap ingrijpend hebben veranderd. Zij verklaarde dat het UNCRPD (zoals artikel 29) en de EU-strategie inzake de rechten van personen met een handicap duidelijke beginselen van respect en non-discriminatie naar voren brengen. Wettelijk verplicht het UNCRPD de EU en de lidstaten ervoor te zorgen dat het recht op politieke participatie wordt beschermd, gerespecteerd en nageleefd. Voorts zal de EU-strategie inzake de rechten van personen met een handicap 2021-2030 verschillende acties ondernemen om het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap uit te voeren. Wat politieke participatie betreft, zal zij verschillende acties ondersteunen, zoals volledige verkiezingsdeelname en toegankelijkheid van de Europese verkiezingen (zowel als kiezer als als kandidaat), en in 2023 een gids voor goede verkiezingspraktijken opstellen waarin de deelname van burgers met een handicap aan het verkiezingsproces wordt behandeld.

Mevrouw Moozova benadrukte dat er in de EU ongeveer 800.000 mensen zijn die bij de laatste EU-verkiezingen belemmeringen ondervonden. Daarom heeft het Europees Parlement na de laatste EU-verkiezingen besloten dat voor de verkiezingen van 2024 gelijke deelname een prioriteit moet zijn. Mevrouw Moozova noemde enkele initiatieven die de Commissie al over dit onderwerp heeft gepubliceerd en waaraan zij ook werkt. Bijvoorbeeld het EU-actieplan voor democratie en de eerder genoemde gids die in 2023 zal worden opgesteld. Ten slotte zorgt het EU-samenwerkingsnetwerk voor verkiezingen voor toegankelijke stemmachines en stembureaus, en voor aanpassingen voor kiezers met een handicap, zoals de invoering van Whatsapp-diensten voor kiezers met een gehoorbeperking.

Alle publicaties van 2022 - 2026 worden medegefinancierd door en geproduceerd in het kader van het programma Burgers, gelijkheid, rechten en waarden (CERV) van de Europese Commissie.

De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie of het CERV-programma van de Europese Commissie. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende autoriteit kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.

Deel dit artikel...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail

Verwante artikelen

nl_NLNederlands
Ga naar de inhoud