Romania

Romunija

Asociatia Nationala a Surzilor din România (ANSR) 
Romunsko nacionalno združenje gluhih

Romania

Informacije in dejstva o Romuniji in romunski nacionalni zvezi gluhih:

Ustanovljeno: 1919
Odkar je polnopravni član EUD: 2007

Predsednik: Mihail Grecu
Podpredsednik: Elisabeta Paraschiv

Član upravnega odbora:
Član upravnega odbora:
Član upravnega odbora:

Znakovni jezik: Limbaj Mimico-Gestual Romanesc
Kratica: LMGR

Število gluhih uporabnikov znakovnega jezika: 24,601
Število zaposlenih tolmačev znakovnega jezika: 12

Konvencija: Podpis 26. september 2007
Ratifikacija: 31 January 2011

Izbirni protokol: Podpis 25. september 2008
Ratifikacija: NI RELEVANTNO

Strada Italiana 3, sektor 2
020973 Bukarešta
Romunija

Elektronska pošta: [email protected]
Telefon: (+40) 21 311 30
Spletna stran: www.ansr.org.ro