Междусекторност

Признавайки разнообразието на общностите на глухите, EUD поема отговорността да овласти своите маргинализирани групи. EUD гарантира, че перспективите за пресичане са в основата на нейната работа, тъй като EUD е твърдо решена да не оставя никого назад.