Ομάδα εργασίας για την ισότητα των φύλων

Gender Equality Working Group established in 2017- focuses on issues of inequality facing deaf women and to discern important efforts to ensure the rights of deaf women are ensured, in line with the UN CRPD, at EU and Member State level. I will be responsible for facilitating the establishment of the Working group. We are looking for experts to contribute towards this working group! Contact us!

*Κάθε άτομο που διαμένει στην ΕΕ μπορεί να υποβάλει αίτηση, ανεξάρτητα από την ένταξή του στην Εθνική Ένωση Κωφών*.

Επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα: