Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

Η Διακομματική Ομάδα για την Αναπηρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ίδρυσε το προεδρείο της

Animation of disability users

EUD welcomes that the Disability Intergroup of the European Parliament was re-established in December 2019. In February 2020, the Disability Intergroup of the European Parliament selected its Bureau and adopted its work plan.

The Disability Intergroup of the European Parliament is an informal grouping of the Members of the European Parliament (MEPs). The MEPs in the Disability Intergroup are interested in advocating for disability rights and aim at promoting disability policy during their mandate as a MEP at the European Parliament.

EUD congratulates the recently elected Bureau of the Disability Intergroup and is looking forward to collaborating with them.

The Bureau will consist of the following members:

Adam Kósa – Group of the European People’s Party (EPP), Hungary
Stelios Kympouropoulos – Group of the European People’s Party (EPP), Greece
Rosa Estarás Ferragut – Group of the European People’s Party (EPP)
Mónica Silvana González –  Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament (S&D), Spain
Brando Benifei – Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament (S&D), Italy
Marianne Vind – Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament (S&D), Denmark
Radka Maxová – Renew Europe Group, Czechia
Dragos Pîslaru – Renew Europe Group, Romania
Chrysoula Zacharopoulou – Renew Europe Group, France
Katrin Langensiepen –  Group of the Greens/European Free Alliance, Germany
Tilly Metz – Group of the Greens/European Free Alliance, Luxembourg
José Gusmão – Group of the European United Left – Nordic Green Left, Portugal
Anne-Sophie Pelletier –  Group of the European United Left – Nordic Green Left, France
Giorgios Georgiou –  Group of the European United Left – Nordic Green Left, Cyprus 

Find out more about the Disability Intergroup of the European Parliament: http://edf-feph.org/disability-intergroup-european-parliament

Όλες οι δημοσιεύσεις από το 2022 έως το 2026 συγχρηματοδοτούνται και παράγονται στο πλαίσιο του προγράμματος "Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες" (CERV) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του προγράμματος CERV της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι' αυτές.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σχετικά άρθρα

European Commission building

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έναν χάρτη πορείας για την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία μετά το 2020 - πείτε τη γνώμη σας!

Στις 15 Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έναν οδικό χάρτη για την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία μετά το 2020.

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο