Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

The European Parliament approved on a resolution on sign language and sign language interpreters

The European Parliament approved on a resolution on sign language and sign language interpreters

On 23rd of November, the European Parliament voted on a resolution on sign language and sign language interpreters, written by several Members of the European Parliament, including deaf MEPs Helga Stevens and Ádám Kósa. The resolution points out the importance of providing accessibility for the Deaf through sign language interpretation as well as which measures need to be taken in order to improve the provision of sign language interpretation at EU and national levels.

We are very happy to see the overwhelming support that the Members of Parliament have lent to the resolution: 661 Members voted in favour, only 6 voted against and 23 abstained.

We hope that this strong result in the European Parliament will not only echo in the other European institutions, but as well on a national level, encouraging authorities to implement its recommendations.

In a next step, the resolution will be brought to the Council, the European Commission and EUD for concrete discussion on how to disseminate the information and encourage implementation. EUD will inform its members about the resolution and on how they could advocate with their authorities and political representatives for using the resolution at national level to improve legislation and practices with regards to sign language interpretation provision.

Όλες οι δημοσιεύσεις από το 2022 έως το 2026 συγχρηματοδοτούνται και παράγονται στο πλαίσιο του προγράμματος "Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες" (CERV) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του προγράμματος CERV της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι' αυτές.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σχετικά άρθρα

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο