Nič o nas brez nas.

Nič o nas brez nas.

  • Pišite na

Spletni seminar o vključujoči mobilnosti dokazuje, da programi učne mobilnosti niso dovolj dostopni za učence invalide

inclusive mobility

Na 9th novembra je EUD organizirala spletni seminar o vključujoči mobilnosti. Ta spletni seminar je bil del dvoletnega projekta Projekt EPFIME, ki ga financira program Erasmus+ in se osredotoča na mobilnost študentov invalidov ter ga usklajujeta Podporni center za vključujoče visoko šolstvo (SIHO) in flamsko ministrstvo za izobraževanje in usposabljanje v Belgiji.  

Valérie Van Hees, koordinatorka, in Dominique Montagnese, strokovnjakinja za vključujočo mobilnost iz SIHO, sta predstavili poročilo o raziskavi in knjižico dobrih praks, ki temelji na zbiranju podatkov iz ankete, v kateri je sodelovalo 1134 študentov invalidov, 114 visokošolskih ustanov in 23 ministrstev za izobraževanje iz celotnega evropskega visokošolskega prostora.

Nekatera pričevanja, ključne ugotovitve, dobre prakse in priporočila, ki so bila predstavljena na spletnem seminarju, so bila naslednja:

  • Čeprav podatke zbira več držav, se opredelitev pojma v vsaki državi zelo razlikuje. Države ne zbirajo podatkov o udeležbi v programih mobilnosti sistematično in le 14% držav je določilo cilj za udeležbo študentov invalidov v programih mobilnosti;
  • Informacije o programih mobilnosti niso dostopne. Promocijske kampanje niso vključujoče. Gluhi uporabniki znakovnega jezika imajo malo ali nič informacij v nacionalnih znakovnih jezikih;
  • 32% študentov s posebnimi potrebami, če niso opredeljeni kot oseba s posebnimi potrebami. 39% anketirancev je navedlo, da niso bili vprašani, 34% se to ni zdelo pomembno, 25% pa ni želelo biti označeno;
  • Pomanjkanje ozaveščenosti o ovirah ter pomanjkanje komunikacije in sodelovanja med različnimi zainteresiranimi stranmi znotraj organizacij in med njimi (oddelki ministrstev, medoddelki visokošolskih zavodov, nacionalne agencije za Erasmus+ itd.) ovirajo učinkovito podporo študentom invalidom v programih mobilnosti;

Med spletnim seminarjem so bile predstavljene osebne zgodbe učencev z različnimi motnjami. Gluha oseba, ki je sodelovala v raziskavi, je na primer pojasnila, da "je veliko informacij o programih tujih izmenjav podanih na javnih govorih brez podnapisov, tolmačev ali video posnetkov, vprašanja pa se običajno odgovarjajo ustno ali po telefonu, kar meni kot gluhi osebi ni dostopno". 

Programi mobilnosti so ključna priložnost za osebno rast, pridobivanje ustreznih znanj in spretnosti ter navezovanje trajnih stikov. Svobodno gibanje po Evropi zaradi izobraževanja in usposabljanja je tudi v središču evropskega projekta. EUD se je zato dejavno zavzemal za vključujoče in dostopne programe mobilnosti, vključno s programom Erasmus+, in je aktiven član Koalicija Erasmus+ pozorno spremljali vse pomembne dogodke. V zvezi s tem je EUD zlasti zahtevala, da učno mobilnost v okviru programa Erasmus+ spremlja podpora v znakovnem jeziku pred učno mobilnostjo, med njo in po njej, tako kot to velja za vse druge jezike EU. 

Konec novembra 2020 je EUD objavila svoje stališče o svobodi gibanja, ki vključuje posebno poglavje o učni mobilnosti gluhih učencev s priporočili. Dostop do dokumenta o stališču tukaj

Dostop do spletne strani spletnega seminarja tukaj

Nedavno sprejeti Evropski kodeks elektronskih komunikacij in Evropski akt o dostopnosti krepita zavezo Evropske unije, da vsakomur zagotovi enakopraven dostop do številke 112.

Vendar pa EUD opozarja, da je zdaj čas, da ukrepajo države članice EU. Pravne obveznosti iz Evropskega komunikacijskega zakonika in Evropskega akta o dostopnosti, da se zagotovi dostopnost številke 112 za vse, je treba hitro in ambiciozno prenesti v nacionalne zakonodaje in jih uresničiti, da bodo imeli invalidi enakovreden dostop do enotne evropske številke za klic v sili 112.

EUD ob dnevu 112 poziva države članice EU, naj se zavežejo k ambicioznemu in hitremu prenosu obveznosti, da bo številka 112 dostopna vsem, saj gre za reševanje življenj, ki ne more čakati!

Vse publikacije za obdobje 2022-2026 so sofinancirane in izdane v okviru programa Evropske komisije Državljani, enakost, pravice in vrednote (CERV).

Izražena stališča in mnenja so izključno mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali programa CERV Evropske komisije. Niti Evropska unija niti organ, ki dodeljuje sredstva, ne moreta biti odgovorna zanje.

Delite ta članek...

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-pošta

Sorodni članki

sl_SISlovenščina
Preskoči na vsebino