EUD

European Union of the Deaf (EUD) finansieras av Europeiska kommissionen och är den enda överstatliga organisationen på EU-nivå som främjar EU:s värderingar och förespråkar döva personers jämlikhet, icke-diskriminering, engagemang och ett fullständigt och meningsfullt genomförande av de mänskliga rättigheterna på EU-nivå på ett fullt tillgängligt sätt.

EUD strävar efter att etablera och upprätthålla en dialog på EU-nivå med sina respektive institutioner och tjänstemän, i samråd och samarbete med sina medlemmars nationella dövföreningar. EUD är fullvärdig medlem i Europeiska handikappforumet (EDF) och är en regional samarbetsmedlem i World Federation of the Deaf (WFD) för att ta itu med frågor av global betydelse, och har också deltagarstatus i Europarådet.