Η EUD είναι ένας ευρωπαϊκός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αποτελείται από 31 ανεξάρτητες χώρες μέλη εθνικών ενώσεων κωφών. Χώρα προς χώρα, εδώ έχετε μια επισκόπηση των συνδέσμων προς τις εθνικές πληροφορίες και προς την ιστοσελίδα των εθνικών ενώσεων.