Mänskliga rättigheter

EUD:s mål är att uppnå jämlikhet och icke-diskriminering genom att skydda alla dövas mänskliga rättigheter. EUD strävar därför efter att på ett meningsfullt sätt främja, skydda, övervaka och öka medvetenheten om alla dövas mänskliga rättigheter i EU genom sitt politiska arbete, kapacitetsuppbyggnad och kommunikation.

Relaterade artiklar