Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

Κοινή εισήγηση της EUD και του WFD σχετικά με το περίγραμμα του γενικού σχολίου του άρθρου 27

Στο πλαίσιο της διαδικασίας σύνταξης ενός γενικού σχολίου για το άρθρο. 27 της Σύμβασης, το δικαίωμα στην εργασία και την απασχόληση, η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (Επιτροπή CRPD του ΟΗΕ) απηύθυνε πρόσκληση για γραπτές παρατηρήσεις. Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία κάλεσε τα κράτη μέλη της Σύμβασης CRPD του ΟΗΕ, τις οντότητες και τους εξειδικευμένους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, άλλους μηχανισμούς των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις ατόμων με αναπηρία και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς να συμμετάσχουν στη γενική συζήτηση και να υποβάλουν γραπτές παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο Γενικού Σχολίου για το άρθρο 2 της Σύμβασης CRPD του ΟΗΕ. 27 της Σύμβασης.

Η EUD μαζί με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Κωφών (WFD) εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία διαβούλευσης και υπέβαλαν στην Επιτροπή κοινή εισήγηση. Η WFD και η EUD τόνισαν ότι οι κωφοί αντιμετωπίζουν μια μοναδική κατάσταση σε σύγκριση με άλλα άτομα με αναπηρία λόγω της ιδιαίτερης πολιτιστικής και γλωσσικής τους ταυτότητας και της χρήσης εθνικών νοηματικών γλωσσών.

Μεταξύ πολλών άλλων συστάσεων, η EUD και η WFD τόνισαν ότι, ενώ η χρηματοδότηση και η παρουσία επαγγελματιών και διαπιστευμένων εθνικών διερμηνέων νοηματικής γλώσσας παραμένουν τα βασικά στοιχεία της εύλογης διευκόλυνσης των κωφών στην αγορά εργασίας υπό το πρίσμα του άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο ε) της Σύμβασης, για να μπορούν οι κωφοί να ασκούν πλήρως τα γλωσσικά ανθρώπινα δικαιώματά τους, ώστε να συμμετέχουν και να συμβάλλουν στην αγορά εργασίας, πρέπει να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα και η ένταξη στην ίδια την αγορά εργασίας μέσω των εθνικών νοηματικών γλωσσών. Αυτό θα μπορούσε να υλοποιηθεί μέσω της προώθησης των ευκαιριών για άμεση συμμετοχή στην αγορά εργασίας σε μια εθνική νοηματική γλώσσα και της εξασφάλισης της παροχής εργασιακών περιβαλλόντων στη νοηματική γλώσσα.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις συστάσεις και τη συμβολή της EUD και του WFD, παρακαλούμε βρείτε την κοινή υποβολή εδώ.

Όλες οι δημοσιεύσεις από το 2022 έως το 2026 συγχρηματοδοτούνται και παράγονται στο πλαίσιο του προγράμματος "Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες" (CERV) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του προγράμματος CERV της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι' αυτές.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σχετικά άρθρα

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο