Politik

Vårt politiska arbete syftar till att säkerställa ett fullständigt och meningsfullt genomförande av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, EU:s strategi för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021-2030, den europeiska pelaren för sociala rättigheter och annan politik, lagstiftning, strategier och initiativ på EU-nivå som syftar till att skydda och främja döva personers rättigheter i EU.

Relaterade artiklar