Членове на борда

EUD се състои от следните структурни органи: Общото събрание, Управителния съвет, който се председателства от президента на EUD, и Секретариата.

Съветът се състои от петима членове: един председател, един заместник-председател и трима обикновени членове на Съвета.

На всеки четири години Общото събрание на EUD избира нов Управителен съвет. Кандидатите за Управителния съвет се предлагат от пълноправните членове на EUD, националните асоциации на глухите (НАГ). Действащите членове на Борда също имат право да бъдат преизбрани, ако НАД подкрепят тяхната кандидатура. След като бъдат избрани, петимата членове на Борда отговарят за съвместния надзор на работата на EUD и неговите дейности. Бордът заседава поне четири пъти годишно или според нуждите на работата.

Current EUD Board was elected at EUD General Assembly in Marseille in 2022. The next EUD Board election will take place at the General Assembly in 2026 in Cyprus.

София Изари

Председател

Greece

Ронит Лакериер-Левен

Вицепрезидент

France

Паал Ричард Питърсън

Член на борда

Norway

Дейвид Бъкстон

Член на борда

United Kingdom

Анди Ван Хуребеке

Член на борда

Belgium