Styrelseledamöter

EUD består av följande strukturella organ: generalförsamlingen, styrelsen, som leds av EUD:s ordförande, och sekretariatet.

Styrelsen består av fem ledamöter: en ordförande, en vice ordförande och tre ordinarie styrelseledamöter.

Vart fjärde år väljer EUD:s generalförsamling en ny styrelse. Kandidaterna till styrelsen föreslås av EUD:s fullvärdiga medlemmar, dövas nationella föreningar (NAD). Sittande styrelseledamöter kan också omväljas om NAD stöder deras nominering. När de fem styrelseledamöterna väl har valts ansvarar de för att gemensamt övervaka EUD:s arbete och verksamhet. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år, eller när verksamheten kräver det.

Current EUD Board was elected at EUD General Assembly in Marseille in 2022. The next EUD Board election will take place at the General Assembly in 2026 in Cyprus.

Sofia Isari

Ordförande

Greece

Ronit Laquerrière-Leven

Vice ordförande

France

Paal Richard Peterson

Styrelseledamot

Norway

David Buxton

Styrelseledamot

United Kingdom

Andy Van Hoorebeke

Styrelseledamot

Belgium