Fullvärdiga medlemmar

EUD, som har sitt säte i Bryssel, Belgien, är en icke vinstdrivande europeisk icke-statlig organisation (ENGO) vars medlemmar består av nationella dövföreningar (NAD).

Det är den enda överstatliga organisationen som företräder döva personer på europeisk nivå och är en av de få ENGO:er som representerar föreningar från alla 27 EU-medlemsstater, förutom Island, Norge, Schweiz och Storbritannien.

Fullvärdiga medlemmar

Anslutna medlemmar