Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς.

Οι εκλογές της ΕΕ και τα άτομα με αναπηρία - Παρουσίαση της 6ης έκθεσης του ΕΤΑ για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με την πολιτική συμμετοχή

Εκλογές στην ΕΕ

Στις 16th Τον Μάιο του 2022, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF) διοργάνωσε εκδήλωση για την παρουσίαση της 6ης Έκθεσής του για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία επικεντρώθηκε στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία να ψηφίζουν και να θέτουν υποψηφιότητα στις εκλογές της ΕΕ. Η έκθεση διερευνά και συγκρίνει τα νομικά και πρακτικά εμπόδια που εμποδίζουν τα άτομα με αναπηρία να ασκήσουν τα πολιτικά τους δικαιώματα. Η κα Catherine Naughton, Διευθύντρια του ΕΤΑ, άνοιξε την εκδήλωση, ενώ στη συνέχεια προβλήθηκε βιντεοσκοπημένη ομιλία της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κας Roberta Metsola. Η Πρόεδρος αναφώνησε ότι "είναι εξοργιστικό το γεγονός ότι το 2022, οι εκλογικοί νόμοι 14 κρατών μελών δεν επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρία να ψηφίσουν - αυτό είναι διάκριση".

Ο κ. Armin Rabitsch, πρόεδρος του Elections-Watch.EU, παρουσίασε ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα νομικά και πρακτικά εμπόδια για την ψήφο και την υποψηφιότητα στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κ. Rabitsch περιέγραψε τα διάφορα εμπόδια, αλλά εξήγησε επίσης ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι ψηφοφορίας σε διάφορες χώρες, όπως οι κινητές κάλπες, η επιστολική ψήφος εντός της χώρας και η δυνατότητα αλλαγής ή επιλογής εκλογικών τμημάτων. Ωστόσο, διαφορετικές χώρες διαθέτουν κάποιες από αυτές τις επιλογές και άλλες όχι. Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, ο κ. Rabitsch επαίνεσε την έκθεση του EDF, λέγοντας ότι είναι ένα εξαιρετικό σημείο αναφοράς που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις επερχόμενες συζητήσεις για την εκλογική μεταρρύθμιση σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο.

Δεύτερον, ο επικεφαλής πολιτικής του ΕΤΑ, κ. Alejandro Moledo, παρουσίασε διάφορα μέτρα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση και οι ευκαιρίες στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με έμφαση στην προσβασιμότητα, τους εναλλακτικούς τρόπους ψηφοφορίας, το απόρρητο της ψηφοφορίας και την ελεύθερη επιλογή βοήθειας για την ψηφοφορία. Όσον αφορά την προσβασιμότητα των εκλογικών πληροφοριών και της επικοινωνίας, ο κ. Moledo υπογράμμισε ότι υπάρχει γενική έλλειψη προσβασιμότητας στις νοηματικές γλώσσες και σε διάφορες μορφές, όπως η ευανάγνωστη και η γραφή Braille. Για το λόγο αυτό, απαιτούνται εύλογες προσαρμογές για να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα της γενικής ψηφοφορίας.

Οι συστάσεις του ΕΤΑ περιλάμβαναν τη διασφάλιση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ανεξαρτήτως του καθεστώτος νομικής ικανότητας, τη μεγιστοποίηση της προσβασιμότητας στις διαδικασίες, το υλικό και τις εγκαταστάσεις των εκλογών, την παροχή εύλογων διευκολύνσεων ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να ψηφίζουν ανεξάρτητα και μυστικά, τη διασφάλιση της ελεύθερης επιλογής βοήθειας και τη συνεργασία με τις ΑΔΑ για την αξιολόγηση και τον καθορισμό του τρόπου επίλυσης των νομικών και πρακτικών εμποδίων.

Τέλος, η κα Irena Moozova, Διευθύντρια για την Ισότητα και την Ιθαγένεια της ΓΔ Δικαιοσύνης (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών) και Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τις Εκλογές, παρουσίασε συγκεκριμένες περιπτώσεις που έχουν επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στα δημοκρατικά δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Δήλωσε ότι η UNCRPD (όπως το άρθρο 29) και η στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία προβάλλουν σαφείς αρχές σεβασμού και μη διάκρισης. Νομικά, η UNCRPD υποχρεώνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι το δικαίωμα στην πολιτική συμμετοχή προστατεύεται, γίνεται σεβαστό και εκπληρώνεται. Επιπλέον, η στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030 θα αναλάβει διάφορες δράσεις για την εφαρμογή της σύμβασης CRPD. Όσον αφορά την πολιτική συμμετοχή, θα υποστηρίξει διάφορες δράσεις, όπως η πλήρης εκλογική συμμετοχή και η προσβασιμότητα στις ευρωπαϊκές εκλογές (τόσο ως ψηφοφόροι όσο και ως υποψήφιοι), καθώς και η κατάρτιση, το 2023, ενός οδηγού ορθής εκλογικής πρακτικής που θα αφορά τη συμμετοχή των πολιτών με αναπηρία στην εκλογική διαδικασία.

Η κ. Moozova τόνισε ότι στην ΕΕ υπάρχουν περίπου 800.000 άτομα που αντιμετώπισαν εμπόδια στις τελευταίες εκλογές της ΕΕ. Κατά συνέπεια, μετά τις τελευταίες εκλογές της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε ότι για τις εκλογές του 2024, η ισότιμη συμμετοχή πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα. Η κ. Moozova ανέφερε μερικές πρωτοβουλίες που έχει ήδη δημοσιεύσει η Επιτροπή για το θέμα αυτό και τις οποίες επίσης επεξεργάζεται. Για παράδειγμα, το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη δημοκρατία και τον προαναφερθέντα οδηγό που θα συνταχθεί το 2023. Τέλος, το Δίκτυο Συνεργασίας της ΕΕ για τις Εκλογές εξασφαλίζει προσβάσιμα μηχανήματα ψηφοφορίας και εκλογικά κέντρα, καθώς και προσαρμογή για ψηφοφόρους με αναπηρία, όπως η εισαγωγή υπηρεσιών Whatsapp για ψηφοφόρους με προβλήματα ακοής.

Όλες οι δημοσιεύσεις από το 2022 έως το 2026 συγχρηματοδοτούνται και παράγονται στο πλαίσιο του προγράμματος "Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες" (CERV) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του προγράμματος CERV της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι' αυτές.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο...

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σχετικά άρθρα

elΕλληνικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο