Отказ от отговорност

Уебсайт

Информацията, съдържаща се в този уебсайт, е само за общи информационни цели. Информацията е предоставена от Европейския съюз на глухите и въпреки че се стремим да поддържаме информацията актуална и точна, не даваме никакви изявления или гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, относно пълнотата, точността, надеждността, годността или наличността по отношение на уебсайта или информацията, продуктите, услугите или свързаните графики, съдържащи се в уебсайта, за каквато и да е цел. Следователно всяко разчитане на такава информация е изцяло на ваш собствен риск.

В никакъв случай няма да носим отговорност за каквито и да било загуби или щети, включително, но не само, косвени или последващи загуби или щети, или каквито и да било загуби или щети, произтичащи от загуба на данни или печалби, произтичащи от или във връзка с използването на този уебсайт.

Чрез този уебсайт можете да се свържете с други уебсайтове, които не са под контрола на EUD. Ние нямаме контрол върху естеството, съдържанието и достъпността на тези сайтове. Включването на каквито и да било връзки не означава непременно препоръка или подкрепа на изразените в тях мнения.

Полагаме всички усилия, за да поддържаме уебсайта в добро състояние и да работи безпроблемно. Въпреки това EUD не поема никаква отговорност и няма да отговаря за това, че уебсайтът е временно недостъпен поради технически проблеми извън нашия контрол.

Имейл

Информацията, съдържаща се в това електронно писмо (включително приложенията), е поверителна и е предназначена за изключителна употреба от посочените по-горе адресати. Ако не сте адресатът, с настоящото ви уведомяваме, че не можете да разкривате, възпроизвеждате или използвате тази информация за вас или за което и да е трето лице. Ако сте получили това електронно писмо по погрешка, от вас се изисква да уведомите незабавно изпращача и да изтриете електронния адрес от компютъра си.